Crowd digging, de Nederlandse cables bij Hacking Habitat Utrecht

Submitted by jenj on February 21, 2016 - 2:42pm

Crowddigging, de Nederlandse cables is een ode aan data-bevrijders als Chelsea Manning (Amerikaanse diplomatieke cables) en Jeremy Hammond (gegevens van het intelligence bedrijf Stratfor), Edward Snowden (NSA informatie) en anderen. Zij zitten lange gevangenisstraffen uit of kunnen hun land niet meer in, of vrezen vervolging en moeten daarom in de anonimiteit blijven. Dit terwijl zij de samenleving een belangrijke dienst hebben bewezen.

Het lijkt een logische stap dat bij een vergaande digitalisering van de samenleving burgers zelf mee kunnen beslissen over belangrijke door de overheid te nemen besluiten, of in ieder geval achterliggende stukken kunnen napluizen.

Helaas is de werkelijkheid anders. Aan de ene kant rukt de digitale surveillance door staten en bedrijven op. Aan de andere kant moeten Nederlanders participeren om de bezuinigingen op allerlei fundamentele voorzieningen mogelijk te maken, maar deelt de overheid vervolgens niet volledig haar informatie en zeggenschap met die burgers. Als zelfs het toezicht op publieke en private organen ook nog eens faalt, wordt duidelijk dat een transparante en open samenleving is nog ver weg is.

Buro Jansen & Janssen openbaart al dertig jaar documenten, voornamelijk afkomstig van de Nederlandse/Europese politie-, justitie- en inlichtingendiensten. Deze zijn op haar eigen website, op openbaarheid.nl en andere plaatsen op het internet te vinden. Ook legt zij een archief website aan, hetnationaalveiligheidsarchief.nl, waar de databank van de geheime dienst wordt nagebouwd. Met crowddigging willen wij bevrijde datasets met allerlei onderwerpen beschikbaar stellen aan iedereen. Op die manier kunnen burgers de zelfbeschikking over hun democratische rechtstaat terug nemen.

Crowddigging, de Nederlandse cables is een project waarbij 5.588 van de Amerikaanse diplomatieke cables worden gepresenteerd. Dit moet je zien als een soort van onderling uitgewisselde telexberichten tussen medewerkers van Amerikaanse consulaten, ambassades en andere instellingen. Het is als het ware Amerikaanse diplomatenroddel over andere landen. Zo zitten er berichten tussen over het feit dat de Nederlandse overheid tussen 2000 en 2010 toestemming gaf tot de export van grondstoffen voor gifgas, onder andere ethyleenglycol, aan het Syrische regime van president al-Assad.

De cables zijn verdeeld over tien tafels met verschillende onderwerpen. Er is een tafel gevuld met politieke zaken (political affairs), economische zaken (economic affairs), sociale zaken (social affairs), wetenschap en techniek (technology and science), ondersteuning van bedrijven (business services), administratie van diplomatieke vestigingen (administration), consulaire zaken (consular affairs), militaire aangelegenheden (military and defence affairs), diverse operaties (operations) en een rest categorie. Er is een selectie gemaakt uit de bestaande 250.000 cables om die berichten te kiezen die vooral met Nederland te maken hebben (5.588 diplomatieke berichten).

Doe mee aan deze zoektocht naar de Nederlandse werkelijkheid achter de Amerikaanse diplomatieke cables. Kies er een of meerdere uit, bestudeer en onderzoek ze en deel de gevonden informatie met anderen op de website denederlandsecables.nl. Zoeken kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van informatie verzoeken via de WOB (wet openbaarheid van bestuur) en WIV (wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten), openbare bronnen en andere data om grote dossiers te doorzoeken. Doe mee, onderzoek deze dataset of lever zelf nieuwe datasets aan die een open samenleving bevorderen.