Onderzoek aan de Nederlandse cables

Onderzoek aan de cables, hoe doe je dat? Er is niet een manier om onderzoek te doen, wel zijn er allerlei middelen, databanken en zoekmogelijkheden om de bestuurlijke onderstroom achter de cables te openbaren. Wij bieden geen pasklare methoden aan, maar willen mensen helpen met hun onderzoek.
Ten eerste is het verstandig de cable samen te vatten en de belangrijkste punten weer te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld een datum zijn van een overleg, een plaats van een bijeenkomst, een naam van een gemeenschappelijk onderzoek, een naam van een chemisch middel, een aanduiding van een ambtelijke werkgroep ga zo maar door.
Door gebruik te maken van een zoekmachine zoals https://duckduckgo.com/, kunt u op het internet misschien de nodige aanvullende informatie vinden die al verhelderend is om de cable te begrijpen. Ook kranten archieven zoals Lexis Nexis, kunnen extra informatie opleveren die het graven in de geheime overheidsdocumenten kan vergemakkelijken.
Vervolgens kunnen Wob verzoeken (verzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur) worden gedaan bij ministeries en andere bestuursorganen, inzage verzoeken bij inlichtingendiensten en andere verzoeken om de informatie boven tafel te krijgen. Boeken, vaak niet te vinden op het internet kunnen aanvullende informatie bevatten of archieven bij gemeenten, provincies en het Rijk.
Naast de cable is een commentaar kolom, daarin kunnen vorderingen, opgestuurde Wob verzoeken, inzage verzoeken, bekeken archieven, gevonden krantenartikelen, gekregen adviezen, problemen bij de zoektocht en vragen aan de orde worden gesteld, ideeën, oplossingen en adviezen worden geformuleerd om zo zowel inzicht te geven in uw zoektocht, maar ook om anderen te ondersteunen bij het zoeken.
Succes en veel plezier.